top of page

Internasionale passasiersvlugte na en vanSuid-Afrikaword toegelaat, onderworpe aan die volgende voorwaardes:


(a) Areisiger moet 'n geldige sertifikaat verskaf met 'n negatiewe COVID-19-toetsuitslag, erken deur die Wêreldgesondheidsorganisasie, of ekwivalente plaaslike geakkrediteerde owerheid, verkry nie meer as 72 uur voor die reisdatum nie. Suid-Afrikaanse Owerhede behou die reg voor om die egtheid van die voorgelegde sertifikaat te verifieer;(SIEN lugrederybeperkings)
(b) in die geval van die reisiger se versuim, om watter rede ook al, om 'n geldige negatiewe toetssertifikaat ingevolge paragraaf (a) in te dien by aankoms in Suid-Afrika, moet die reisiger 'n antigeentoets by sy of haar doen eie koste;
(c) in die geval waar die reisiger positief toets vir COVID-19, sal daar van hom of sy verwag word om hom of haarself, op sy of haar eie koste, vir 10 dae te isoleer;
(d) 'n passasier word vereis om te alle tye 'n gesigmasker te dra, mag slegs 'n gesigsmasker verwyder tydens 'n noodgeval of wanneer kajuitpersoneel opdrag gee om dit af te neem en moet sosiale afstande waarneem;
(e) 'n kind onder die ouderdom van ses jaar kan vrygestel word van die dra van 'n gesigmasker;
(f) 'n passasier wat weens 'n onderliggende mediese toestand nie 'n gesigsmasker kan dra nie, moet 'n mediese sertifikaat van 'n geregistreerde mediese praktisyn by die operateur indien voor vertrek;
(g) 'n "immuniteitspaspoort", "risikovrye sertifikaat" of "paspoortimmuniteit" ten opsigte van COVID-19 is nie aanvaarbaar nie;
(h) 'n operateur mag nie aan boord van enige passasier sonder 'n geldige negatiewe COVID-19-sertifikaat nie;
(i) 'n passasier in transito-
(i) moet in besit wees van 'n geldige negatiewe COVID-19-sertifikaat wat nie meer as 72 uur voor die reisdatum verkry is nie, van 'n geakkrediteerde laboratorium

Logo Black.png
bottom of page